ПРОЕКТИ

Предприятието обезпечава с инертни материали цялата североизточна част на страната, а така също осигурява значителни доставки и на външния пазар, по-конкретно Република Румъния.

С материалите на дружеството са реализирани крупни инфраструктурни проекти като небезизвестния Аспарухов мост над пристанище Варна, разширение на контейнерен терминал в Констанца, магистрала Букурещ - Констанца, както и други важни транспортни обекти в България и Румъния.