ЕКИП

Управленски екип

Красимир Рашков
Управител (от 1991г. до 2016г.)

Владимир Рашков
Управител (от 2016г.)


 

Навигационна дейност и Транспорт

Красимир Рашков
Ръководител транспорт и навигационна дейност

 Администрация

Николай Колев
Началник отдел административен

Мая Рашкова
Мениджър маркетинг и продажби

Бистра Стефанова - Георгиева
Специалист човешки ресурси и ТРЗ

Радина Димова
Еколог


 

Счетоводство

Десислав Трифонов
Главен счетоводител


 

Добив

Валентин Бошнаков
Ръководител отдел "Добив"


 

Преработка

Пламен Иванов
Ръководител отдел "Преработка"