CAPTCHA

ПОЛАРИС-8 ООД

Адрес:

България
7500 Силистра
ул. "Харалампи Джамджиев" 12
Индустриална Зона Запад
Po.Box 207

Телефонни номера:

Управител, Ръководител транспорт и навигационна дейност:
тел.: 086/820 134
Счетоводство:
тел.: 086/820 133
Човешки ресурси:
тел.: 086/820 134
Пласмент, кантар:
тел.: 086/821 332
мобилен: 0884-389-340(Кантар)
Лаборатория:
мобилен: 0887-329-191
Корабен агент, Ръководител отдел "Добив", Еколог:
тел.: 086/820 131
мобилен: 0888-134-749 (Корабен агент)
Мобилен: 0886-131-433 (Ръководител Добив)
Ръководител отдел "Преработка", Началник отдел "Администрация":
тел.: 086/820 132
мобилен: 0886-131-402 (Ръководител Преработка)
ФАКС:
тел.: 086/820 130

Имейли:

Управител и администрация - polaris8@abv.bg
Човешки ресурси - polaris8personal@abv.bg
Ръководители Добив и Преработка -
polaris8repairs@abv.bg
Корабен Агент и Пристанище - polaris8agency@abv.bg

Работно време:

от 01 ноември до 01 март
понеделник - събота: 08:00ч.- 16:30ч.
от 01 март до 01 ноември
понеделник - неделя: 07:00ч.- 19:00ч.