КАКВО ПРАВИМ

Запознайте се с нашите основни дейности и предлаганите от нас продукти

 


ДРАГАЖНА ДЕЙНОСТ И ПРЕРАБОТКА

Добивът се осъществява от дълбачка, която товари с речна баластра шлеповете. Добитият материал отговаря на съществените изисквания на БДС EN 13043:2003. Баластрата се обработва чрез промиване и пресяване в четири вида добавъчни материали.

ВИЖ ОЩЕ

 


РЕЧНА БАЛАСТРА И ФРАКЦИИ


Баластрата се обработва чрез промиване и пресяване в шест вида добавъчни материали за бетон и строителни разтвори с размери: речен пясък фракция 0/4мм и речен чакъл фракции 4/8мм, 4/16мм, 16/31,5мм, 31,5/63мм, 0/45мм....

 

ВИЖ ОЩЕ

 


РЕЧЕН ТРАНСПОРТ


С корабите дружеството реализира транспортна дейност по река Дунав. От гр. Измаил (Украйна) и гр. Рени (Украйна) се транспортират въглища и руда. Произведените и добити инертни материали се транспортират със собствен воден транспорт по поречието на долен Дунав.

ВИЖ ОЩЕ

 

НАШИТЕ ПРОЕКТИ

  • Магистрала Гюргево - Букурещ (Румъния)
  • Аспарухов мост - Варна (България)
  • Магистрала Букурещ - Констанца (Румъния)

ВИЖ ОЩЕ