ПРЕРАБОТКА И ФРАКЦИОНИРАНЕ

 “Поларис-8”ООД разполага с ТМСИ (масивна двупоточна трошачно-миячна-сортировачна инсталация). Баластрата се обработва чрез промиване и пресяване в шест вида добавъчни материали за бетон и строителни разтвори с размери: речен пясък фракция 0/4мм и речен чакъл фракции 4/8мм, 4/16мм, 16/31,5мм, 31,5/63мм, 0/45мм.