ЗА ПОЛАРИС 8

"Поларис-8" ООД е разположено в западната част на град Силистра на брега на р. Дунав – най-важният европейски път. Дружеството е създадено през 1996 година като наследник на предприятие с 50-годишна история и традиции в областта на речното и драгажно дело. С икономическите промени в България днес дружеството е финансово стабилна частна фирма, работеща с модерни пазарни принципи.

Географски дружеството е разположено на 75 км от канала Черна вода – Констанца и на 200 км от голямото украинско пристанище Рени.

Основната дейност на "Поларис-8" ООД е добив, преработка, реализация на инертни материали и корабен транспорт по река Дунав. Фирмата извършва и допълнителни видове услуги като пристанищни, агентийски, кантарни и др.

Предприятието има дългогодишни традиции в пазарната ниша, която заема и се явява основен пазарен субект на отрасъла в национален мащаб, поради факта че обезпечава с инертни материали, както цялата североизточна част на страната, така и осигурява значителни доставки и на външния пазар, по-конкретно Република Румъния.

Именно специфичните производствени мощности, материалната база с модерно високотехнологично оборудване, отличното качество на продукцията и квалифицирания опитен и мотивиран персонал, дават възможност на фирмата да сключва дългосрочни договори със сериозни партньори, да обслужва ритмично поръчките им и да постига непрекъснато нарастващи приходи. Затова целите, които винаги стоят пред "Поларис-8" ООД са поддържане имиджа на дружеството на пазара, на който оперира, запазване доброто качество на произвежданата продукция и извършваните услуги, оптимално задоволяване потребностите на клиентите и опазване на природната среда.