ДРАГАЖНА ДЕЙНОСТ


Добивът се осъществява от дълбачка, която товари с речна баластра шлеповете. Добитият материал отговаря на съществените изисквания на БДС EN 13043:2003.

ВИЖ ОЩЕ

РЕЧЕН ТРАНСПОРТ


С корабите дружеството реализира транспортна дейност по река Дунав. От гр. Измаил (Украйна) и гр. Рени (Украйна) се транспортират въглища и руда, а от Кълъраш, Черна вода и Хършова (Румъния) се транспортират дървен материал – трупи.

ВИЖ ОЩЕ

ПРЕРАБОТКА И ФРАКЦИОНИРАНЕ


“Поларис-8”ООД разполага с масивна двупоточна трошачно-миячна-сортировачна инсталация. Баластрата се обработва чрез промиване и пресяване в четири вида добавъчни материали.

ВИЖ ОЩЕ

УСЛУГИ


Дружеството предлага на своите клиенти и различни услуги, като Пристанищен оператор, Корабно агентиране, снабдяване и бункироване с гориво, Подменна група, Услуги с тежка механизация, Кантар за камиони...

ВИЖ ОЩЕ