ПРОДУКТИ

Добитият материал отговаря на съществените изисквания на БДС EN13043:2003 + АC:2004, БДС EN 13242 + A1:2007; БДС EN 13043:2003 + AC:2004/HA:2012; БДС EN 13242 + А1:2007/HA:2012. Баластрата се обработва чрез промиване и пресяване в четири вида добавъчни материали за бетон и строителни разтвори с размери: речен пясък фракция 0/4мм и речен чакъл фракции 4/8мм, 4/16мм, 16/31,5мм, 31,5/63мм, 0/45мм със съществени характеристики, отговарящи на изискванията на БДС EN 12620:2004 + А1:2008; БДС EN 12620:2004 + A1:2008/HA:2008; БДС EN 13139:2002 и едър скален материал за пътни основи 30/100мм, отговарящ на изискванията на БДС EN 13043:2003. Всички продукти на Поларис-8 ООД са с маркировка “CE“ и са сертифицирани с ЕС сертификат за производствен контрол №2032-CPD-08.23/16.02.2011 издаден от нотифицирано лице за оценяване на съответсвието “НИСИ“ - ЕООД, осъществяващо постоянен надзор, оценка и одобряване на производствения контрол.

Таблица със съществените характеристики и експлоатационни показатели.

 

Фракция 0/4 мм (Пясък)

 

Фракцията е добавъчен материал за всички видове бетон, за производство на бетонови бордюри, тротоарни плочки, различни видове подови замазки, за строителен разтвор-хоросан, за производство на асфалтови смеси. Използва се и за пясъчна възглавница на водопроводни и канализационни тръби.

 

Фракция 4/8 мм

 

Добавъчен материал за всички видове бетон, подходящ за тънкостенни бетонови изделия, за дренажи на футболни и голф игрища, за изграждане на градински алеи с по дребна фракция (мит филц).

 

Фракция 16/32 мм

 

Тази фракция служи като добавъчен материал за всички видове бетони, за основи на сгради подходяща е и за дренажи на отводнителни системи.Може да бъде използвана и за облицовки и различни видове декорация на градини и паркове.

.

 

 

 

Фракция 0/45мм (Баластра)

 

 

Използва се за подложни пластове на пътища ,банкети и различни видове строителни съоражения, за обратни насипи на изкопи.

 

 

 

Фракция 4/16 мм

 

Добавъчен материал за всички видове бетон, за производство на бетонови бордюри,бетонови тротоарни плочки, подходящ за дренажи на различни видове кладенци, за изграждане на градински алеи с по едра фракция (мит филц).

 

Фракция 32/63мм (30/60)

 

Служи като долен пласт за пътища и различни видове строителни съоражения. За декорация на фонтани, изкуствени водопади, алпинеуми и др.