ПРИСТАНИЩЕН ОПЕРАТОР

Пристанище за обществен транспорт с регионално значение  „Силистра – Поларис – 8” е разположено на 378-ми километър на река Дунав, в западна промишлена зона на град Силистра.

То притежава 400 м. укрепена кейова стена оборудвана с релсов подкранов път на който се намират 2 бр. 20 тона и 1 бр. 10 тона портални кранове и разполага с две корабно претоварни места.

  • Kорабно претоварно място 1 – за обработка на генерални и насипни товари, оборудвано с понтон за престой на самоходни кораби;
  • Kорабно претоварно място 2 – за обработка на генерални и насипни товари.