ИСТОРИЯ

Дървени товарни лодки от 40-те и 50-те години

Първоначалният добив на речна баластра се извършва примитивно с дървени лодки. През 1953г. е създадено обединението „Силистренски лодкари-драгьори“ след освобождението на България от Румъния. Малко по-късно неорганизираните рибари и лодкари създават Кооперация „Украса“, която продължава добива.
 
Параходът „Цибър“, с който се е извършвала драгажна дейност

През 1957г., кооперация „Украса“ влиза със своите член-кооператори и техника ( моторизирани лодки и дълбачка „Букет“ ) в промкомбинат „Камъшит“, който има необходимост от речен транспорт за производството на рогозки за строителството, като добивът на инертни материали, тръстика и речен транспорт се обединяват в една обща за промкомбината дейност..
 
Основаване на „Дунавски драгажен флот“

През 1963г. драгажната дейност в параходство БРП се прекратява. В гр.Русе се създава ДП „Дунавски драгажен флот“, което обединява съществуващите драгажни дейности в ДИП „Камашит“-Силистра, промкомбинатите във Видин, Свищов и Оряхово, както и промкомбинат “Трансмариска“-Тутракан" и ДИП „Строителни материали“- Плевен - база Белене.
 
Моторен кораб „Люлин“

На снимката се вижда моторен кораб „Люлин“ през 1965г. Закотвя се дълбачка „Струма“ на полигона за добив на баластра в пристанище гр.Силистра.
 
Дълбачка „Волга“ в края на 60-те години

През 1969г. със създаването на ДСО „Инертни материали“- София драгажната дейност в Силистра се отделя като самостоятелен цех към "Дунавски драгажен флот" - Русе. Драгажната дейност в Силистра се извършва с вече подновените шлепове и моторни кораби „Комсомолец“, „Цибър“ , „Доростол“ и  дълбачките „Стъклен“, „Струма“ и "Волга".
 
Пристанище Силистра

На снимката се вижда обособената част от пристанище Силистра за разтоварване и експедиция на речна баластра. Административната, търговската и ремонтните дейности на "Дунавски драгажен флот"- район Силистра се осъществяват в района на пристанището.
 
Рашко Рашков

При построяването в Киев на съвременната дълбачка „Днепър“ и в последващата и експлоатация участва силистренския механик Рашко Рашков. Това плаващо техническо съоръжение автоматизирано и модернизирано и днес е в активите на „Поларис 8“ ООД и е една от най-капацитивните дълбачки на река Дунав.
 
Изграждането на трошачно-миячна-сортировачна инсталация

На предоставения през 1966г. терен от „Горския фонд“ започва проектирането, а по-късно и изграждането на инфраструктура за пристанище, пресевна инсталация, складове, ремонтна база и ЖП участък.
 
Йордан Славов на мостика на дълбачка „Арда“

През 1977г. влиза в експлоатация новата производствена база, и пристанище с три портални крана. На "Дунавски драгажен флот" - район Силистра са предоставени нови плавателни съдове – моторните кораби „Люлин“, „Стефан Караджа“, „Панайот Хитов“, и дълбачките „Волга“ и „Арда“.
 
На борда на моторен кораб „Цар Калоян“

През 1982г. влиза в експлоатация новопостроеният в Бургаската корабостроителница модерен тласкач „Цар Калоян“. Капитаните Рашков и Гаджалов и рулевия Мумджиев на борда на „Цар Калоян“.
 
Капитан Костадин Павлов

Първият отговорен капитан на моторен кораб „Цар Калоян" е кап.Костадин Павлов, който като наставник обучава още десетки капитани и рулеви. С този кораб окончателно се преминава към новата модерна речно–транспортна технология на „тласкане“.
 
Смесеният Българо-Съветски екипаж на дълбачка „Кубан“

През 80-те години, тогавашният „Дунавски драгажен флот" район Силистра е безспорен лидер в системата на ДСО „Инертни материали“, както по количествени така и по качествени показатели. Специалистите и техниката от Силистра поставят рекорд от 1 000 000 м.куб. годишно, участват в разширението на АЕЦ „Козлодуй“, участват в съвместен Българо-Съветски проект с дълбачка „Кубан“, автори са на десетки технически и технологични рационализации.
 
Пристанището на „Дунавски драгажен флот" - район Силистра през 1990г.

След политическите и икономически промени в България през 1989г., на основание на „Закона за демонополизация на държавните предприятия“ ръководителят на „Дунавски драгажен флот"- район Силистра - Красимир Рашков прави необходимите постъпки пред Министерството на строителството за отделянето на предприятието като самостоятелно.
 
Моторен кораб „Цар Калоян“ с две безекипажни секции

За периода от 1992г. до 1995г. ръководството и работниците в „Поларис“ ЕООД добиват опит и самоувереност и създават дружество „Поларис 8“ ООД, с което се явяват на конкурс за закупуване на държавното дружество. След спечелване на конкурса се подписва договор за приватизация за 100% от дяловете на държавата.
 
Моторен кораб „Цар Калоян“ с четири секции

За периода от 1996г. до 2000г. „Поларис 8“ ООД наред с основната си дейност - добив и преработка на инертни материали, развива дейността „Речен транспорт“. Разработва пазарите за транспорт на въглища от Украйна и дървени трупи от Румъния. С тази дейност дружеството значително увеличава финансовите си резултати и през 2000г. окончателно изпълнява финансовите, инвестиционните и социалните условия на приватизационния договор.
 
Новозакупеният кораб „Силистра“

Въпреки изпълненията на инвестиционната програма от приватизационния договор, за периода от 2000г. до 2006г. „Поларис 8“ ООД не спира да инвестира. Променените икономически взаимоотношения и излизането на външни пазари изискват сериозни инвестиции. През периода се закупува втори тласкач и се подобрява пристанищната инфраструктура. Подменят се машини, модернизира се пресевната инсталация, работилници, складове, кантари и административно битовата част.
 
Моторен кораб „Силистра с две секции въглища от Украйна

След като България става член на ЕС през 2007г., пред „Поларис 8“ ООД се явяват нови изисквания, с които дружеството се справя успешно. Обновени са всички кораби според европейските директиви за безопасност, сигурност и екологичност. Разработени и внедрени са системи за управление на качеството, безопасни условия на труд ,околна среда и пристанищна сигурност.
 
Модернизация

Силовите задвижвания на пресевната инсталация, порталните кранове и дълбачка „Днепър“ са оборудвани с инверторни управления. Световната финансово - икономическа криза от 2008-2009 г. не подмина „Поларис 8“ ООД. Дружеството запава  основните си пазари за инертните материали и речен транспорт и след кризата. Инвестира в обучение на нови кадри, които да се справят с автоматизацията и цифровизацията на технологичното оборудване.
 
Днес

Днес дружеството разполага със значително подмладен и квалифициран персонал. Съществуват нови технологии на работа и управление на производството, търговията и отчетността, съвременни технически и технологични средства.