РЕЧЕН ТРАНСПОРТ

Речният транспорт се извършва с 2 моторни кораба тип тласкач. Моторен кораб „Цар Калоян” с максимален капацитет в конвой от 8000т. и моторен кораб „Силистра” с максимален капацитет в конвой от 4000т. Конвоите се съставят от несамоходни безекипажни съда от два типа: 7 бр. палубни с капацитет 2021т. всяка и 2бр. трюмни с капацитет 1860т. всяка.


  Произведените и добити суровини и вече измитите и преработени инертни материали се транспортират със собствен речен  транспорт до различни пристанища по поречието на р.Дунав както в България така и в Румъния. Дружеството има изградена търговска мрежа в румънските пристанища Кълараш, Фетещ, Черна вода, Констанца, Браила, Галац, Тулча и др.  С корабите на Поларис–8 ООД се извършват и транспорт на чужди товари от различни пристанища по поречието на р. Дунав. Имаме опит в транспортирането на различни видове и количества трошени скални материали, руди, въглища, арматура, дървени трупи и др.