SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ

 POLITICA

privind siguranța și sănătatea în cadrul muncii și a mediului înconjurător

Obiectivul strategic al Conducerii „POLARIS-8” Ltd. este asigurarea de condiții de muncă sănătoase și sigure și pentru a minimiza impactul asupra mediului, în conformitate cu prevederile legale din țară și îmbunătățirea constantă a acestora, în conformitate cu normele și cerințele europene.

Politica firmei este orientatî asigurarea și menținerea unui mediu de lucru sigur, fără risc de contaminare a mediului și de a pune în pericol sănătatea angajaților și a altor părți interesate implicate în afaceri: clienti, furnizori, vecini, organisme ale statului și municipale, vizitatori externi.

„POLARIS 8“ Ltd. menține o echipă de personal cu înaltă calificare și depune forturi pentru menținerea unor condiții de muncă sănătoase și sigure și minimizarea efectelor nocive asupra mediului înconjurător. Derulăm instruiri periodice ale personalului și depunem eforturi cafiecare angajat să realizeze importanța acțiunilor acestuia în ceea ce privește siguranța mediului de lucru și a mediului înconjurător.

Conducerea companiei implementează controlul și monitorizează respectarea normelor și reglementărilor aplicabile activităților privind siguranța locului de muncă și respectarea mediului înconjurător. În societate sunt formate grupuri de lucru pentru siguranța codițiilor de muncă și  protecția mediului înconjurător, cu participarea reprezentanților din partea angajaților și specialiștlori, care oferă posibilitatea notificării în timp util a Ghidului pentru toate nevoile adiacente de îmbunătățire a condițiilor de muncă și reducere a impactului asupra aspectelor privind mediul înconjurător.

În firmă este implementat Sistemul Integrat de Management BZR și sisteme de operare (OS) pentru a îmbunătăți Sistemul de gestionare a calității și a se conforma cu standardele BS EN ISO 14001: 2005 și BS OHSAS 18001: 2007. Periodic se evaluează eficacitatea, se pun în aplicare măsuri corective și preventive în cazul incoerențelor emergente. În acest sens se efectuează: definirea, planificarea, implementarea, controlul și îmbunătățirea continuă a tuturor proceselor care afectează sănătatea și condițiile de siguranță a muncii și aspectele mediului înconjurător.

Conducerea „POLARIS 8“ Ltd. declară politică prezentă conform BZR (Sănătatea și Siguranța Muncii) și OS, care este comunicată, înțeleasă, aplicată și menținută la toate nivelurile organizației. Ghidul oferă o deplină susținere a acestei politici și încurajează colectivul să o sprijine.