ISTORIE

Bărci de transport din lemn în anii 40-50

Extragerea inițială a balastrului din fluviu se făcea primitiv cu bărci din lemn. În anul 1953 a fost înființată uniunea ”Barcagiii și dragorii din Silistra”, după eliberarea Bulgariei de România. Puțin mai târziu, pescarii și barcagiii neorganizați au înființat cooperativa ”Ukrasa” care continuă extracțiile.

 
Nava ”Tsibar” cu care se desfășurau activități de dragaj

În anul 1957, cooperativa ”Ukrasa” se integrează cu membrii săi cooperatori și tehnica (bărci motorizate și draga ”Buket”) în combinatul de producție ”Kamashit”, care avea nevoie de transport fluvial pentru producția de rogojini pentru construcții, iar extracția de materiale inerte, trestie și transport fluvial se unesc într-o activitate unitară de producție.
 
Înființarea ”Flotei dunărene de dragaj”

În anul 1963 activitățile de dragare în navigare încetează. În loc. Ruse se înființează DP ”Flota dunăreană de dragaj”, care unește activitățile de dragare existente de la DIP ”Kamashit” - Silistra, combinatele de producție din Vidin, Svishtov și Oryahovo, precum și combinatul de producția ”Transmariska” - Turtucaia și DIP ”Materiale de construcții” - Plevna - baza Belene.
 
Nava motorizată ”Lyulin”

În fotografie se vede nava motorizată ”Lyulin” în anul 1965. Se ancorează draga ”Struma” în zona de extracție de balastru din portul Silistra.
 
Draga ”Volga” la sfârșitul anilor 60

În anul 1969, odată cu înființarea DSO ”Materiale inerte” - Sofia, activitățile de dragare din Silistra se separă ca o secție separată a ”Flotei dunărene de dragaj” - Ruse. Activitățile de dragaj din Silistra se efectuează deja cu șlepuri noi și navele motorizate ”Komsomolets”, ”Tsibar”, ”Dorostol” și drăgile ”Staklen”, ”Struma” și ”Volga”.
 
Portul Silistra

În fotografie se vede partea din portul Silistra unde se efectuează descărcarea și expediția balastrului din fluviu. Activitățile administrative, comerciale și de reparații ale ”Flotei dunărene de dragaj” - raionul Silistra, se efectuează în zona portului.
 
Rashko Rashkov

La construcția în Kiev a dragei moderne ”Dnepar” și la utilizarea ei ulterioară a participat și mecanicul din Silistra Rashko Rashkov. Acest echipament plutitor automatizat și modernizat se află și astăzi printre activele ”Polaris 8” SRL și este una dintre cele mai productive drage de pe fluviul Dunărea.
 
Realizarea instalației de concasare-spălare-sortare

Pe terenul pus la dispoziție în anul 1966 din ”Fondul forestier” a început proiectarea și mai târziu construirea infrastructurii portuare, a instalației de sortare, a depozitelor, bazei de reparații și sectorului de cale ferată.
 
Yordan Slavov pe puntea dragei ”Arda”

În anul 1977 intră în exploatare noua bază de producție și portul cu trei macarale portal. ”Flotei dunărene de dragaj” - raionul Silistra îi sunt puse la dispoziție noi vase - navele motorizate ”Lyulin”, ”Stefan Karadzha”, ”Panayot Hytov”, și dragele ”Volga” și ”Arda”.
 
La bordul navei motorizate ”Tsar Kaloyan”

În anul 1982 intră în exploatare modernul împingător ”Tsar Kaloyan” construit în șantierul naval din Burgas. Căpitanii Rashkov și Gadzhalov și cârmaciul Mumdzhiev la bordul lui ”Tsar Kaloyan”.
 
Căpitanul Kostadin Pavlov

Primul căpitan responsabil al navei motorizate ”Tsar Kaloyan” a fost cap. Kostadin Pavlov, care, ca și mentor, a instruit alte zeci de căpitani și cârmaci. Cu această navă s-a trecut definitiv către noua tehnologie modernă de transport fluvial al ”împingătoarelor”.
 
Echipajul mixt bulgaro-sovietic pe draga ”Kuban”

În anii 80, ”Flota dunăreană de dragaj” din raionul Silistra era liderul de necontestat din sistemul DSO ”Materiale inerte”, din punctul de vedere al indicatorilor de cantitate și calitate. Specialiștii și tehnica din Silistra a atins recordul de 1 000 000 m.cubi anual, participă la extinderea centralei nucleare de la ”Kozloduy”, participă la proiectul comun bulgaro-sovietic cu draga ”Kuban”, sunt autorii a zeci de inovații tehnice și tehnologice.
 
Portul ”Flotei dunărene de dragaj” - raionul Silistra în anul 1990

După schimbările politice și economice din Bulgaria din anul 1989, pe baza ”Legii eliminării monopolului întreprinderilor de stat” , administratorul ”Flotei dunărene de dragaj” - raionul Silistra - Krasimir Rashkov, a făcut demersurile necesare la Ministerul construcțiilor pentru ca întreprinderea să devină desinestătătoare.
 
Nava motorizată ”Tsar Kaloyan” cu două barje

În perioada 1992 până în 1995 conducerea și muncitorii de la ”Polaris” SRL a acumulat experiență și încredere și a înființat societatea ”Polaris 8” SRL cu care au participat la licitația de cumpărare a întreprinderii de stat. După câștigarea licitației s-a semnat contractul de privatizare pentru 100% din părțile sociale ale statului.
 
Nava motorizată ”Tsar Kaloyan” cu patru secții

Perioada 1996 până în 2000. ”Polaris 8” SRL, odată cu activitatea principală - extragere și prelucrare materiale inerte, dezvoltă și activitatea de ”Transport fluvial”. Operează pe piața de transport cărbune din Ucraina și bușteni din România. Cu această activitate societatea își mărește semnificativ rezultatele financiare în anul 2000 și îndeplinește în totalitate condițiile financiare, investiționale și sociale ale contractului de privatizare.
 
Nava nou achiziționată ”Silistra”

Chiar dacă și-a îndeplinit programul de investiții din contractul de privatizare, în perioada 2000 până în 2006 ”Polaris 8” SRL nu a încetat investițiile. Modificările relațiilor economice și ieșirea pe piețele externe necesită investiții serioase. În această perioadă se cumpără al doilea împingător și se îmbunătățește infrastructura portuară. Sunt înlocuite mașini, se modernizează instalația de sortare, atelierele, depozitele, cântarele și partea administrativă.
 
Nava motorizată ”Silistra” cu două barje de cărbune din Ucraina

După ce Bulgaria a devenit membru al UE în anul 2007 ”Polaris 8” SRL s-a confruntat cu noi cerințe cu care societatea s-a descurcat excelent. Au fost înnoite toate navele conform directivelor europene de siguranță, securitate și protecție a mediului. Au fost realizate și implementate sisteme de management al calității, condiții sigure de muncă, mediu înconjurător și siguranță portuară.
 
Modernizare

Sistemul de acționare la instalația de sortare, macaralele portale și draga ”Dnepar” au fost echipate cu invertoare de comandă. Criza economico-financiară mondială din 2008-2009 nu a cruțat ”Polaris 8” SRL. Societatea și-a păstrat piețele principale de agregate și transport fluvial și după criză. A investit în instruirea de noi cadre care să opereze echipamentele tehnologice automatizate și informatizate.
 
Azi

În prezent societatea dispune de un personal calificat și întinerit semnificativ. Există noi tehnologii de muncă și management al producției, comerțului și raportării, mijloace tehnice și tehnologice moderne.