RESPONSABILITĂȚI

În legătură cu ecologia, suntem responsabili și bine orientați.

Politica noastră de mediu este orientată către ecologia socială, legătura om - natură.

Ne străduim să protejăm și îmbunătățim atât mediul estetic cât și comunitar, creând condiții care corespund normelor biologice și sociale.

Din luna iunie 2014 întreprinderea deține certificat conform ISO 14001:2015 care dovedește principiile noastre în legătură cu mediul înconjurător și protecția sa.

Cerințele de mediu pentru extragerea materialului aluvionar din albia fluviului Dunărea sunt exprimate în regulamentul mineritului cu regim de autorizare în conformitate cu reglementările în vigoare.

Activități de extracție și protecția componentelor mediului înconjurător

Aer

În multe orașe întreprinderile industriale exercită o influență negativă asupra calității aerului atmosferic și contribuie la prezența particulelor de praf în aer peste normele admise.

La extracția de către noi de materiale inerte nu există niciun proces care să influențeze în vreun mod negativ aerul - în întreprindere nu există niciun echipament care să separe praf mineral.

Materialele inerte (praf și fracții) se extrag și se transportă umede, ceea ce nu creează condiții de împrăștiere praf.

Navele nostre sunt modernizate și corespund tuturor standardelor europene, ceea ce garantează emisii minime în mediul înconjurător.

Apa, sol și subsol

Fluviul Dunărea are o cantitate mare de apă și în fiecare an transportă milioane de tone de materiale plutitoare și aluviuni  (nisip, pietriș, mâl).

În perioadele cu nivel scăzut al nivelului apei, în perioadele de secetă și la o viteză mai mică a apei, se creează premisele pentru acumulări de depozite aluvionare în anumite secțiuni ale fluviului.

Acumularea lor reduce adâncimea apei în unele zone, duce la apariția vadurilor și a pragurilor iar cursul apei încetinește.

În consecință, se reduce secțiunea și  permeabilitatea pe anumite tronsoane ale fluviului, ceea ce influențează negativ navigația.

Cantități semnificative de sedimente se acumulează în jurul insulelor, în special pe brațele dintre ele și la maluri.

La niveluri ridicate ale apei apare pericolul de creștere a eroziunii și de inundație a malurilor datorită abrazivității sedimentelor purtate de apă.

Fluviul Dunărea este dinamic - foarte rapid și permanent își modifică structura morfologică, inundă des și modifică ostroavele formate, zonele adânci se schimbă în mod regulat și de aceea activitățile de dragare sunt importante pentru întreținerea regimului său hidrologic.

Extragerea de depozite aluvionare de pe fundul Dunării îmbunătățește calea navigabilă și contribuie la migrarea liberă a peștilor.

Extragerea materialelor duce și la îmbunătățirea permeabilității fluviului, previnde inundarea malurilor eroziunea malurilor.

Activitățile de extracție pe care le efectuăm se desfășoară pe cursul inferior al fluviului Dunărea, unde viteza apei este mai mică și unde adesea se formează acumulări.

Ca urmare, foarte important, un efect pozitiv al extragerii de materiale inerte este și aerarea apei,  obținută ca urmare a proceselor de săpare, extragere și amestecare a materialelor din apă.

Zone protejate și biodiversitate

Stabilirea prealabilă a secțiunilor de extracție garantează că navele nu deranjează liniștea și nu influențează habitatele speciilor protejate.

Folosim cea mai sigură și ecologică metodă de eliminare a materialelor aluvionare, unde procesul tehnologic se face prin dragare cu cupe.

Construcția sa se compune din cupe care permit scurgerea apei în timpul săpăturilor și extracției de materiale, și eventual a peștilor.

Micșorarea factorilor (deșeuri, zgomot și vibrații), care influențează negativ mediul înconjurător

Deșeurile care sunt generate din toată activitatea întreprinderii sunt menajere și industriale (hârtie, mase plastice, metal și altele, ca urmare a activităților de reparații la mașini și echipamente).

Deșeurile menajeze se colectează în containere speciale și se predau unei firme specializate.

Deșeurile industriale se formează doar la mal (în port și ca urmare a activităților administrative).

Colectarea lor se face selectiv și în conformitate cu regulamentele interne ale firmei, în conformitate cu actele normative.

În întreprindere se urmărește strict nivelul de zgomot și vibrațiile apărute ca urmare a funcționării vaselor (nave și drăgi).

Motoarele navelor de care dispune ”Polaris-8” SRL  sunt antifonate.

Pentru diminuarea zgomotului, în procesul de muncă al drăgilor se folosesc role din mase plastice pentru benzile transportoare în locul celor din metal.

În acest mod, zgomotul emis în atmosferă de către drage este de câteva ori mai mic decât în cazul folosirii rolelor din metal.