ACTIVITĂȚI DE DRAGARE


Extracția se efectuează cu draga care încarcă cu balastru barje fluviale. Materialul extras corespunde normelor în vigoare BDS EN 13043:2003. Balastrul se prelucrează prin spălare și cernere în patru tipuri de agregate.

MAI MULT

TRANSPORT FLUVIAL


Se desfășoară activități de transport pe fluviul Dunărea cu navele societății. Din loc. Izmail (Ucraina) și loc. Reni (Ucraina) se transportă cărbuni și minereu. Agregatele produse și extrase se transportă cu mijloace proprii de transport pe apă pe cursul Dunării de jos.

MAI MULT

PRELUCRARE ȘI FRACȚIONARE


”Polaris-8” SRL dispune de ICSS (instalație masivă de concasare-spălare-sortare cu două căi). Balastrul se prelucrează prin spălare și sortare în șase tipuri de agregate pentru beton și amestecuri pentru construcții, cu dimensiunile...

MAI MULT

SERVICII


Societatea oferă clienților săi diferite servicii, cum ar fi de Operator portuar, Agenție pentru nave, aprovizionare și alimentare cu combustibil, Înlocuiri grupe, Servicii cu mecanică grea, Cântărire camioane...

MAI MULT