POLITICA

POLITICA
de management al calității
,
siguranței și sănătății muncii și mediului înconjurător

Politica firmei „Polaris-8” OOD (SRL/Ltd.) este o neîncetată și cuprinzătoare cercetare a nevoilor și cererilor clienților pentru produsele de construcție oferite de firmă și serviciile prestate. Asigurarea de condiții de sănătate și siguranță a muncii și minimalizarea acțiunii asupra mediului înconjurător în conformitate cu dispozițiile legale din țară și îmbunătățirea continuă a acestora conform normelor și cerințelor europene.

Conducerea „Polaris-8” OOD (SRL/Ltd.) declară că scopul principal al întreprinderii este satisfacerea nevoilor și cerințelor clienților, creșterea continuă a măsurilor impuse de lege, standardul măsurilor pentru condițiile de sănătate și siguranță a muncii și atingerea unei înalte performanțe în raport cu mediul înconjurător.  

Pentru implementarea eficientă a politicii conform sistemului de management integrat /SMI/, conducerea a stabilit următoarele obiective principale:

  • Îmbunătățirea continuă a performanței SMI prin creșterea calității produselor oferite și serviciilor prestate, protecția mediului înconjurător /PM/ și atingerea unor condiții de sănătate și siguranță a muncii /CSSM/ în cadrul domeniului de aplicare și contextului stabilit al societății;
  • Respectarea tuturor legilor bulgare aplicabile pentru activitatea societății, actelor normative și standardelor internaționale legate de produsele oferite și serviciile prestate, cu respectarea PM și CSSM, cât și a obligațiilor conform contractelor cu clienții;
  • Efectuarea de activități cu respectarea PM;
  • Extinderea activității societății și îmbunătățirea rezultatelor financiare pozitive;
  • Satisfacerea maximă a nevoilor și așteptărilor părților interesate, respectarea termenelor convenite pentru executarea comenzilor;
  • Asigurarea unor CSSM care să prevină posibilele incidente, accidente și îmbolnăviri provocate de activitatea principală a societății;
  • Asigurarea condițiilor în care angajații sau reprezentanții acestora să participe la procesele de luare a deciziilor legate de CSSM;
  • Selecția, formarea și dezvoltarea resurselor umane pentru atingerea celor mai bune rezultate;
  • Atingerea obiectivelor care creează cadrul principal al măsurilor măsurabile concrete în domeniul calității, PM și CSSM.

Conducerea are responsabilitatea de a solicita de la toți angajații și, dacă este necesar, anumitor subcontractanți ai „Polaris-8” OOD (SRL/Ltd.), să fie bine familiarizați cu obiectivele politicii actuale.

Vor fi căutate neîntrerupt posibilități de îmbunătățire, folosindu-se indicatori pentru obiectivele măsurabile în domeniul calității, PM și CSSM, cât și indicatorii stabiliți pentru măsurarea proceselor.

Prezenta politică este publicată pe pagina de internet a societății pentru a fi accesibilă persoanelor interesate și va fi obiectul examinării zilnice de către conducere, cu privire la gradul de adecvare al acesteia.

 


POLITICA
de management al calității, siguranței și sănătății muncii și mediului înconjurător